Z życia kliniki

Nominacja profesorska Prof. Marcina Adamczaka

Prezydent Andrzej Duda wręczył akty nominacyjne 52 nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. Uroczystość odbyła się w środę, 25 kwietnia 2018 roku w Pałacu Prezydenckim. Akt nominacyjny otrzymał m.in. Prof. dr hab. Marcin Adamczak - profesor nauk medycznych, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach.


 

Prof. Andrzej Więcek - nowym Wiceprzewodniczącym RGNiSW

W dniu 11 stycznia 2018 roku Prof. Andrzej Więcek został wybrany nowym Wiceprzewodniczącym Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego XII Kadencji w latach 2018-2021.

http://www.rgnisw.nauka.gov.pl/sklad/xii-kadencja-lata-2018-2021.html

Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego jest wybieralnym organem przedstawicielskim nauki i szkolnictwa wyższego.

Rada Główna współdziała z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego, ministrem właściwym do spraw nauki oraz z innymi organami władzy i administracji publicznej w ustalaniu polityki państwa w zakresie szkolnictwa wyższego, polityki naukowej i innowacyjnej państwa.

http://www.rgnisw.nauka.gov.pl/


Prof. Andrzej Więcek laureatem nagrody Węgierskiego Towarzystwa Nefrologicznego

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Więcek został uhonorowany nagrodą im. Sandora Koranyiego, przyznawaną przez Węgierskie Towarzystwo Nefrologiczne. Nagroda ta, fundowana od 1992 r., upamiętnia postać wybitnego węgierskiego internisty i nefrologa Sandora Koranyiego, który jako pierwszy wykorzystał metody fizykochemiczne do oceny funkcji nerek.
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Więcek jest kierownikiem Katedry i Kliniki Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, prezydentem Europejskiego Towarzystwa Nefrologicznego ERA-EDTA, którego wcześniej był sekretarzem i skarbnikiem, a także członkiem wielu krajowych i międzynarodowych towarzystw naukowych. Jest autorem ponad 600 prac naukowych i ponad 100 rozdziałów książek oraz współredaktorem 20 książek w dziedzinie nefrologii i hipertensjologii. Doctor honoris causa Uniwersytetu Medycznego im. Semmelweisa w Budapeszcie. 
Nagroda i medal Koranyiego są przyznawane ekspertom zasłużonym dla rozwoju węgierskiej nefrologii. Wśród laureatów są m.in. prof. Richet, prof. Mallick, prof. Massry, prof. Ritz, prof. Eknoyan, prof. Kopple czy ostatnio prof. London oraz prof. Fine.

Newsletter ŚląskiegUniwersytetu MedycznegoNr 21, styczeń 2015


Zmiana nazwy Katedry i Kliniki

Zgodnie z zarządzeniem Nr 12/2015 z dnia 22.01.2015 r. J.M. Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach prof. dr hab. n. med. Przemysława Jałowieckiego na podstawie art. 84 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) oraz § 14 ust. 2 w związku z § 51 ust. 4 Statutu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (t. j. Uchwała Nr 112/2014 Senatu SUM z dnia 22.10.2014 r.) i w oparciu o Uchwałę Senatu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia 17.12.2014 r. Nr 131/2014 Katedra i Klinika Nefrologii, Endokrynologii i Chorób Przemiany Materii Wydziału Lekarskiego w Katowicach została przekształcona w Katedrę i Klinikę Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Wydziału Lekarskiego w Katowicach / Department of Nephrology, Transplantation and Internal Medicine School of Medicine in Katowice.

W dniu 13 listopada 2014 Rada Wydziału Lekarskiego w Katowicach SUM w głosowaniu tajnym zdecydowała o zmianie nazwy jednostki na: 
Katedra i Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych. 


Kierownik Katedry i Kliniki Nefrologii, Endokrynologii i Chorób Przemiany Materii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach prof. Andrzej Więcek został prezydentem-elektem ERA-EDTA (European Renal Association - European Dialysis and Transplant Association) - jednego z najbardziej prestiżowych towarzystw nefrologicznych na świecie.

Poinformowała o tym rzeczniczka uczelni Agata Kalafarska.
Prof. Więcek za rok pokieruje pracami Europejskiego Towarzystwa Nefrologicznego - Europejskiego Towarzystwa Dializ
oterapii i Transplantologii (ERA-EDTA).
Prof. Więcek jest absolwentem uniwersytetu, w którym pracuje do dziś. Jego główne zainteresowania naukowe to nadciśnienie tętnicze, zaburzenia hormonalne w mocznicy, transplantacja nerki i leczenie niedokrwistości w przewlekłej chorobie nerek.
 Pełnił funkcje prorektora Śląskiej Akademii Medycznej (obecnie uniwersytetu), zasiadał w zarządzie Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego, był też jego prezesem, a także prezesem Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego i członkiem zarządu Polskiego Towarzystwa Transplantologicznego. 
Jest autorem i współautorem ponad 600 prac naukowych, w tym publikowanych w prestiżowych czasopismach "New England Journal of Medicine" i "Lancet". Jest też doktorem honoris causa Uniwersytetu Medycznego im. J. Semmelweisa w Budapeszcie. Żonaty, ma dwóch synów. 

(PAP)/(ERA-EDTAlun/abe/ tot/fic


Profesor Andrzej Więcek doktorem honoris causa Uniwersytetu im. Semmelweisa w Budapeszcie

Dnia 11 listopada 2011 r. na Uniwersytecie im. Semmelweisa w Budapeszcie odbyła się uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa prof. Andrzejowi Więckowi. Honorowa godność została przyznana po raz 37 cieszącym się szacunkiem profesorom, którzy wnieśli znaczący wkład w rozwój światowej nauki i którzy są szczególnie cenieni jako eksperci w swoich dziedzinach. Uczeni ci, od wielu lat współpracując z Uniwersytetem im. Semmelweisa, stworzyli silną i owocną więź z tą uczelnią. W dotychczasowej 242 letniej historii tej znakomitej Uczelni, godność doktora honoris causa otrzymało dotąd jedynie 5 uczonych z Polski a mianowicie w 1976 roku prof. Tadeusz Krwawicz, w 1985 roku prof.  Zbigniew Krwawicz, w 1990 roku prof. Jerzy Maj, w roku 2000 prof. Ryszard Gryglewski, oraz w 2009 roku prof. Jerzy Kosiewicz. W gronie wyróżnionych tym poważanym tytułem znalazł się w tym roku profesor dr hab. n. med. Andrzej Więcek, kierownik Katedry i Kliniki Nefrologii, Endokrynologii i Chorób Przemiany Materii Wydziału Lekarskiego SUM w Katowicach. Jest on znanym ekspertem w dziedzinie medycyny wewnętrznej, nefrologii, nadciśnienia tętniczego  i transplantologii.  Był  Prezesem Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego. Przez dwie kadencje był członkiem Zarządu Głównego Europejskiego Towarzystwa Nefrologicznego  (ERA-EDTA) a obecnie pełni funkcję Sekretarz-Skarbnika w tej organizacji. Wchodzi w skład zespołów redakcyjnych wielu międzynarodowych czasopism naukowych. 
Profesor 
Andrzej Więcek od ponad dekady współpracuje z Uniwersytetem im. Semmelweisa. Systematycznie prowadzi wykłady i uczestniczy w szkoleniu podyplomowym lekarzy na Węgrzech.  Jest stałym członkiem zespołu szkoleniowego z dziedziny nefrologii w ramach  cyklu Budapest Nephrology School organizowanego corocznie przez Uniwersytet im. Semmelweisa. Dzięki swojemu autorytetowi i szerokiej działalności międzynarodowej, Profesor Andrzej Więcek aktywnie wspiera ich poczynania w kraju i za granicą.

Uniwersytet in. Semmelweisa jest najstarszą uczelnią medyczną na Węgrzech. Powstał w 1769 roku jako Wydział Lekarski Uniwersytetu w Nagyszombat (obecnie Słowacja). Od 1951 roku jest samodzielnym uniwersytetem medycznym. W 200 rocznicę powstania otrzymał imię dra Ignacego Semmelweisa. Studiowało tam 11 tys. studentów z 62 krajów; studia prowadzone są w językach: węgierskim, angielskim i niemieckim.

Oprac. J.M. na podstawie http://www.semmelweis-univ.hu

Tydzień później, 19 listopada 2011 roku, profesor Andrzej Więcek odebrał dyplom powołania na członka korespondenta Wydziału Lekarskiego Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie. Uroczystemu Posiedzeniu Naukowemu przewodniczył prof. dr hab. Jerzy Wyrozumski, sekretarz generalny PAU. Profesor Andrzej Więcek  jest czwartym naukowcem ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego (po prof. prof. Jerzym Hołowieckim, Michale Tenderze i Marianie Zembali) zasiadającym w zaszczytnym gronie dwudziestu siedmiu członków korespondentów Wydziału Lekarskiego PAU. Należy dodać, że wśród dwudziestu siedmiu członków czynnych Wydziału Lekarskiego PAU znajduje się również prof. Kornel Gibiński i prof. Franciszek Kokot.