Kontakt

Katedra i Klinka Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych

dawniej
Katedra i Klinka Nefrologii, Endokrynologii i Chorób Przemiany Materii

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

40
-027 KATOWICE, ul. Francuska 20 - 24
Tel.:
+48-32-2552695 (sekretariat), +48-32-2591200 (centrala)
Fax: +48-32-2553726
E-mail: nefros@spskm.katowice.pl (sekretariat); nefro@sum.edu.pl